.
  Strona główna
 
 


 ,,  UŚMIECH NASZYCH UST, CIEPŁO NASZYCH RĄK I MIŁOŚĆ NASZYCH
SERC OFIARUJEMY WSZYSTKIM NASZYM  DZIECIOM”

         W malowniczo położonej miejscowości Ludwikowice, znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej prowadzony przez Siostry Franciszkanki. Ludwikowice to przepiękny zakątek, znajdujący się w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, w gminie Nowa  Ruda.
Ośrodek posiada atrakcyjne położenie pomiędzy rzeką Włodzicą od strony północnej i Wzgórzami Włodzickimi od strony wschodniej. Od strony południowej dom nasz położony jest u podnóża wzniesienia porośniętego lasem. Zarówno budynek, jak i jego otoczenie, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dom zapewnia całodobową opiekę dla 100 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim. Świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze, społeczne, terapeutyczne, medyczne, rehabilitacyjne, religijne oraz edukacyjne.

 


         Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży jest realizacją zadania publicznego Powiatu Kłodzkiego.
Zadanie to w 25% jest finansowane ze środków Powiatu Kłodzkiego.

                             

Dom posiada wpis do Rejestru Wojewody Dolnośląskiego nr 5/2016 z dnia 14.12.2006r. na czas nieokreślony znak PS.II.9013-14/2006.
Dom funkcjonuje na podstawie umowy zawartej między Powiatem Kłodzkim, a Zgromadzeniem Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka, prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - koedukacyjny. 

 

Korzystamy z najnowszych metod rehabilitacji i edukacji specjalnej. Przy Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich znajduje się również Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Najważniejszym naszym celem jest zapewnienie dziecku domowego klimatu i wszechstronnego wsparcia.

 


 
  Stronę odwiedziło już 485553 odwiedzający  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja