.
  Aktualności
 

 


                        

______________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020Projekt pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19".                   
Cel projektu: niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu - Domach Pomocy Społecznej  znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.   
                     

Kwota dofinansowania: 63 590,00 zł                                                      


 


 


                                       
   

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ludwikowicach Kłodzkich współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn
,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19"

                                                        

Nr projektu POWR .05.02.00-0
0-0001/20 

Dofinansowanie projektu: 66 135,66 zł

 

    


 

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ludwikowicach Kłodzkich otrzymał Grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Wsparcie Dolnośląskich DPS" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Wartość projektu: 194 662,50 zł

Środki z Unii Europejskiej: 164 061,55 zł
Środki z Budżetu Państwa: 30 600,95 zł


           
 
 
  Stronę odwiedziło już 485599 odwiedzający  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja