.
  Nasza oferta
 

      Oferujemy usługi bytowe, opiekuńcze, medyczne, religijne, rehabilitacyjne terapeutyczne, oraz edukacyjne. Zakres usług świadczonych przez DPS ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca domu przy pełnym respektowaniu jego prawa do wolności osobistej, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa. Realizacja celu jakim jest dobro człowieka korzystającego z pomocy, jest podporządkowana organizacja domu, zakres i poziom świadczonych usług.

 
      

     
 

   

    

 
  Stronę odwiedziło już 485600 odwiedzający  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja